top

UVJETI I ODREDBE INTERNETSKE TRGOVINE

Internetska trgovina koja je dostupna na https://www.8a-shop.hr mrežna je stranica kojom upravlja:

Snap Outdoor Sp. z o.o. sa sjedištem u Gliwicama 44-141, ul. Bojkowska 92C (Panattoni Park Gliwice III/zgrada 4), upisano u Registar poduzetnika Državnog sudskog registra koji vodi Okružni sud u Gliwicama, X Trgovački odjel pod brojem KRS (br. Državnog sudskog registra) 0000385760, NIP br. (Porezni broj): 648-275-38-00, REGON br. (broj državnog poslovnog registra): 241948347, BDO br. (broj Baze podataka o gospodarenju otpadom): 000002883, s temeljnim kapitalom od PLN 18.805.000,00.

adresa e-pošte: [email protected]
Telefon: +48 32 706 14 10

Članak 1.
Glosar

U svrhe ovih Uvjeta i odredaba, vrijede sljedeće definicije:

 1. INTERNETSKA TRGOVINA – znači internetska trgovina 8a-shop.hr koja posluje na adresi https://www.8a-shop.hr.
 2. UVJETI I ODREDBE – znači ovi Uvjeti i odredbe Internetske trgovine.
 3. Kupac — potrošač u smislu čl. 4. st. 1. t. 18. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22, 59/23), koji je svaka fizička osoba koja prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora u Internetskoj trgovini ne djeluje u okviru svoje svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti. Kupac je također primatelj usluge.
 4. PRODAVATELJ — poduzetnik koji upravlja internetskom Trgovinom koja podliježe ovim Uvjetima i odredbama tj. Snap Outdoor Sp. z. o.o. sa sjedištem u Gliwicama 44-141, ul. Bojkowska 92c, upisano u Registar poduzetnika Državnog sudskog registra koji vodi Okružni sud u Gliwicama, X Trgovački odjel pod KRS brojem (broj Državnog sudskog registra) 0000385760, NIP broj (porezni broj): 648-275-38-00, REGON br. (broj državnog poslovnog registra): 241948347, BDO br. (broj Baze podataka o gospodarenju otpadom): 000002883, s temeljnim kapitalom od PLN 18.805.000,00. Pojam „prodavatelj“ također znači davatelj usluge u skladu s definicijama koje su utvrđene u Zakonu o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14, 32/19).
 5. ROBA — sve materijalne pokretnine koje se nude na prodaju u Internetskoj trgovini.
 6. NARUDŽBA — izjava o namjeri Kupca koja je izravno usmjerena na sklapanje kupoprodajnog ugovora. U takvoj izjavi treba biti navedena vrsta i broj robe.
 7. KOŠARICA — informatička aplikacija koja je dostupna na Prodavateljevoj mrežnoj stranici: https://www.8a-shop.hr, koja omogućava predaju narudžbe. Putem Košarice Kupac navodi robu i njezinu količinu, obračunava ukupnu vrijednost narudžbe i trošak dostave.
 8. KUPOPRODAJNI UGOVOR — građanskopravni ugovor kojim se Prodavatelj – poduzetnik obvezuje Kupcu prenijeti vlasništvo robe i dostaviti mu proizvod, a Kupac se obvezuje preuzeti robu i platiti je Prodavatelju.
 9. UGOVOR NA DALJINU — svaki ugovor sklopljen između Prodavatelja (poduzetnika) i Kupca na temelju organiziranog sustava prodaje na daljinu bez istovremene fizičke prisutnosti ugovornih strana, isključivo uz korištenje jednog ili više sredstava daljinske komunikacije do i uključujući trenutak sklapanja ugovora.
 10. TRAJNI MEDIJ — materijal (papir, CD/DVD, USB memorija, memorijska kartica, tvrdi disk itd.) ili alat (elektronička pošta — e-pošta, SMS/MMS itd.) koji Kupcu ili Prodavatelju omogućava pohranjivanje informacija koje su upućene njemu osobno na način koji omogućava budući pristup informacijama na razdoblje koje je prikladno svrhama informacija te koji omogućava nepromijenjenu reprodukciju pohranjenih informacija. Trajni medij omogućava nepromijenjenu reprodukciju pohranjenih informacija — tj. bez uplitanja osobe koja je stvorila informaciju. Mrežna stranica nije Trajni medij.
 11. DIGITALNI SADRŽAJ — podaci koji su proizvedeni i dostavljeni u digitalnom obliku.
 12. ELEKTRONIČKI PRUŽENA USLUGA — znači usluga koja se uz naknadu pruža elektroničkim putem na individualni zahtjev korisnika, a posebno Internet prodaja robe i usluga, nuđenje podataka na Internetu, reklamiranje putem Interneta, elektronički pretraživači, te mogućnost traženja podataka i usluga koje se prenose elektroničkom mrežom, posreduju u pristupu mreži ili pohranjuju podatke korisnika u smislu Zakona o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14, 32/19).
 13. PRIMATELJ USLUGE — fizička osoba koja koristi uslugu koju pruža Prodavatelj koji djeluje kao pružatelj usluga elektroničkim sredstvima. Primatelj usluge također može biti Kupac.
 14. ADRESAT — subjekt kojeg primatelj navede kao ovlaštenog za preuzimanje pošiljke.
 15. DAROVNA KARTICA — elektronički višenamjenski vaučer s jedinstvenom aktivacijskom šifrom koju izdaje Internetska trgovina nositelju dajući svakom imatelju vaučera pravo da ga iskoristi u Internetskoj trgovini.
 16. JAMSTVO — dobrovoljna obveza proizvođača koja se daje na osnovi izjave o jamstvu u kojoj su navedene njegove obveze i prava Kupca ako roba nema svojstva koja su navedena u toj izjavi. Jamstvo je pravna osnova za potraživanje odgovornosti za oštećenu robu od jamca.
 17. JAMSTVENI POSTUPAK — postupak kojim Kupac podnosi potraživanje s osnove odgovornosti prema Prodavatelju (poduzetniku) u vezi s otkrivenim fizičkim nedostatkom (neusklađenost s ugovorom) ili pravnim nedostatkom kupljene robe koji je utvrđen odredbama Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22).
 18. ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA — zakon kojim se uređuju osnove obveznih odnosa te ugovorni i izvanugovorni odnosi (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22).

Članak 2.
Uvjeti i odredbe o pružanju usluge elektroničkim sredstvima

 1. Sadržaj ovih Uvjeta i odredaba utvrđuju načela prodaje robe na daljinu od strane Snap Outdoor Sp. z.o.o. sa sjedištem u Gliwicama,kao i Kupčevu uporabu Internetske trgovine i elektronički pruženih usluga.
 2. Ovaj članak ovog dokumenta predstavlja Propise za pružanje usluga elektroničkim sredstvima koji su navedeni u [članku 8. Zakona od 18. Srpnja 2002. o pružanju usluga elektroničkim sredstvima (Dz.U [Službeni list] iz 2002., br. 144, stavka 1204, s izmjenama)].
 3. Internetska trgovina objavljuje informacije o svojoj ponudi na mrežnoj stranici https://www.8a-shop.hr/ i elektronički pruža sljedeće usluge:
  • kupnja robe obuhvaćene bazom podataka Internetske trgovine putem Košarice,
  • registraciju Korisničkog računa i dodavanje proizvoda u tzv. ‘Moj popis želja’,
  • ostavljanje recenzija robe obuhvaćene bazom podataka Internetske trgovine prema pravilima navedenima u članku 9. ovih Uvjeta i odredaba,
  • pretplata na bilten koji sadrži trgovačke informacije.
 4. Uvjeti pod kojima Kupac koristi elektronički pružene usluge ovise o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta, poput:
  • Internet Explorer verzija 7.0 ili kasnija s omogućenim ActiveX, JavaScript i kolačićima, ili
  • Mozilla Firefox verzija 3.0 ili kasnija s omogućenim kolačićima, te aplikacijama Java i JavaScript,
  • zaslon rezolucije 1024x768 ili više.
 5. Prodavatelj koristi kolačiće kako bi prikupio informacije u vezi s uporabom Internetske trgovine od strane Primatelja usluge kako bi održavao prijavljenu sesiju Primatelja usluge i provodio statistiku posjećenosti podstranica Internetske trgovine.
 6. Primatelj usluge može u svakom trenutku izbrisati ili blokirati kolačiće koristeći se mogućnostima koje su dostupne u internetskom pregledniku. Detaljne informacije o načelima pohrane informacija i pristupa njima na uređajima Primatelja usluge sadržane su u Pravilima o kolačićima koja su dostupna na https://8a-shop.hr/politika-kolacica.
 7. Sporazum o elektroničkom pružanju usluga sklopljen je u trenutku kada Primatelj usluge na mrežnoj stranici Trgovine ispuni i potvrdi odgovarajući obrazac (obrazac o registraciji / otpremi / povratnim informacijama / biltenu).
 8. Sporazum se uvijek sklapa na neodređeno vrijeme, a može ga raskinuti svaka ugovorna strana u bilo kojem trenutku i bez razloga, pod uvjetom očuvanja prava koje je druga ugovorna strana stekla prije raskida navedenog sporazuma i u skladu s odredbama navedenima u članku 2. (9) Uvjeta i odredaba.
 9. Primatelj usluge koji je registrirao Korisnički račun na mrežnoj stranici Prodavatelja raskida Sporazum o elektroničkom pružanju usluga zahtjevom za brisanje njegova Računa. Primatelj usluge raskida Sporazum o elektroničkom pružanju usluga u odnosu na pretplatu na bilten dostavom adrese e-pošte Prodavatelju na koju se pretplata odnosi te zahtjevom za njezinim uklanjanjem s popisa pretplatnika. Prodavatelj bez nepotrebnog odgađanja uklanja registrirani Korisnički račun i/ili adresu e-pošte s popisa pretplatnika.

Članak 3.
Uvjeti prodaje

  1. Sve cijene robe u Internetskoj trgovini navedene su u eurima (EUR) i uključuju sve poreze poput PDV-a, te carinu.
  2. Cijene robe na mrežnoj stranici Internetske trgovine ne uključuju cijenu dostave.
  3. U situacijama kada je roba dostupna u različitim varijantama (tj. veličina, svojstvo, duljina, ukras itd.), cijene se mogu razlikovati ovisno o navedenoj opciji. U tom slučaju prije dodavanja proizvoda u Košaricu cijene određenih opcija precizno su navedene. Ove su cijene vidljive prilikom dodavanja robe u košaricu za narudžbu.
  4. U Košarici Primatelj usluge bira oblik dostave i način plaćanja. Informacije o ukupnoj vrijednosti narudžbe navedene su nakon gore spomenutih izbora i uključuju dodatne naknade za prijevoz, dostavu i poštanske usluge, kao i sve ostale troškove.
  5. Internetska trgovina zadržava pravo kontinuirane izmjene kako cijene robe koju nudi Prodavatelj tako i iznosa naknade za dostavu robe Kupcu ili Adresatu. Nijedna izmjena ne utječe na pravo osoba koje su predale internetsku narudžbu ili sklopile kupoprodajni ugovor prije bilo koje navedene izmjene u cjeniku.
  6. Kako bi kupoprodajni ugovor bio valjan, potrebno je:
   • predati internetsku narudžbu tj. na mrežnoj stranici Internetske trgovine putem Košarice,
   • potvrditi da je Primatelj usluge svjestan da predajom narudžbe stvara obvezu izvršenja plaćanja aktivacijom gumba (aktivacijske poveznice) ‘Predaj narudžbu’ u posljednjem koraku Košarice.
  7. Prodavatelj obavještava Kupca e-poštom koja sadrži jasnu i nedvosmislenu poruku s informacijama o predanoj narudžbi, uključujući posebno:
   • glavna svojstva Robe u mjeri u kojoj je to prikladno za njezinu vrstu,
   • ukupnu cijenu uključujući poreze, sve dodatne naknade za prijevoz, dostavu i poštanske usluge.
  8. Kupac može predati internetsku narudžbu bez potrebe za trajnom registracijom svojih podataka u bazi podataka Internetske trgovine ili registracijom Korisničkog računa koji obuhvaća osnovne informacije iz obrasca za otpremu koji će biti pohranjen tako da ubuduće neće biti potrebe za ponovnim unošenjem. Registracija Korisničkog računa Primatelju usluge također omogućuje:
   • mogućnost praćenja pošiljke putem interneta,
   • pregled povijesti naručivanja,
   • mogućnost uporabe alata ‘Moj popisa želja’.
  9. Kako bi se registriralo Korisnički račun, mora biti ispunjen obrazac koji je dostupan na https://8a-shop.hr/customer/account/create/. Registrirani korisnik može u svako doba izmijeniti pohranjene podatke ili ih trajno izbrisati.
  10. Kupac može predati narudžbu telefonom što podrazumijeva automatsko stvaranje Korisničkog računa u Internetskoj trgovini. Druga rečenica točke 9. primjenjuje se na odgovarajući način.
  11. Nakon dostave Robe Prodavatelj će Kupcu dostaviti račun u elektroničkom obliku. Na zahtjev Kupca Prodavatelj će izdati račun u papirnatom obliku. Kako bi primio račun u papirnatom obliku, Kupac bi uvijek trebao poslati e-poštu na: [email protected].
  12. Račun u elektroničkom obliku šalje se na adresu e-pošte koju je Kupac dostavio tijekom registracije ili prilikom predaje narudžbe bez registracije. Ako Kupac želi promijeniti adresu za primanje elektroničkih računu, uvijek treba poslati e-poštu na: [email protected].
  13. Prodavatelj nije odgovoran za točnost podataka u računu koje dostavi Kupac.
  14. U trenutku dostave Prodavatelj dostavlja Robu prijenosom fizičkog posjeda ili kontrole nad Robom na Kupca bez nepotrebnog odgađanja, međutim najkasnije 30 dana od sklapanja ugovora. Mjesto izvršenja bit će adresa koju je Kupac dostavio kao adresu dostave za naručenu robu.
  15. Očekivano vrijeme isporuke pošiljke koja sadrži robu je:
   • od 2 do 4 radna dana od trenutka predaje narudžbe kada je Kupac kao oblik plaćanja naveo plaćanje pouzećem.
   • od 2 do 4 radna dana od trenutka predaje narudžbe kada je Kupac kao oblik plaćanja naveo plaćanje unaprijed na bankovni račun.

Očekivano vrijeme isporuke je 2 do 4 dana od dana otpreme, ovisno o izabranom obliku dostave. Očekivano vrijeme isporuke robe u svakom slučaju ne smije premašiti razdoblje propisano stavkom 13.

 1. Stavci 14. i 15. ne primjenjuju se na kupoprodajne ugovore kada je vrijeme isporuke kritično zbog okolnosti u kojima je sklopljen ugovor ili kada Kupac obavijesti Prodavatelja prije sklapanja ugovora da je dostava prije ili na određeni datum od ključne važnosti. Prodavatelj ima pravo odbiti izvršenje ugovora ako dostava do roka koji je naveo Kupac nije moguća. U tim slučajevima, ako Prodavatelj odbije dostaviti Robu ili ne isporuči Robu unutar razdoblja dogovorenog s Kupcem u skladu sa stavkom 13., Kupac ima pravo raskinuti ugovor s trenutnim učinkom.
 2. Nakon raskida ugovora, Prodavatelj će bez nepotrebnog odgađanja vratiti svaki iznos plaćen u skladu s uvjetima ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana nakon raskida ugovora.

Članak 4.
Oblik i termini plaćanja

 1. Kupac može izabrati način plaćanja za naručenu Robu. Dostupne opcije su:
  • plaćanje putem upravitelja platnog sustava Adyen N.V. javna tvrtka registrirana u Nizozemskoj pod brojem tvrtke 34259528 sa sjedištem na adresi Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Nizozemska.
  • plaćanje pouzećem kada dospjeli iznos preuzima dostavljač u trenutku dostave robe.
  • Darovnom karticom kupljenom u Internetskoj trgovini ili primljenom od treće strane. Pravila uporabe Darovnih kartica navedena su u Prilogu 1 ovih Uvjeta i odredaba.
 2. Sva prihvaćena sredstva plaćanja jasno i izričito su navedena na početku postupka naručivanja (u Košarici).
 3. Kupac je dužan izvršiti plaćanje za poslanu narudžbu:
  • u roku od 96 sati od trenutka slanja narudžbe u slučaju odabira plaćanja tradicionalnim prijenosom ili poklon karticom.
  • u roku od 36 sati od trenutka slanja narudžbe u slučaju odabira brzog online plaćanja ili kreditne kartice.
  • u trenutku primitka narudžbe u slučaju odabira slanja pouzećem.
  Ako se gore navedeni rokovi ne poštuju, narudžba se može otkazati.

Članak 5.
Oblik dostave

 1. Naručena roba dostavlja se Kupcu prema njegovom izboru:
  • Overseas Express
  • Hrvatska pošta
 2. Dostava Robe ograničena je na teritorij Republike Hrvatske i odvija se na adresi koju je Kupac naveo u potvrđenoj narudžbi.

Članak 6.
Trošak dostave Robe

 1. Trošak dostave Robe snosi Kupac u skladu s cjenikom navedenim u članku 6. (2) Uvjeta i odredaba. Kada ukupna cijena Robe koju Kupac naruči premašuje iznose navedene u niže navedenom cjeniku (Trošak dostave — BESPLATNO!), Kupac će biti oslobođen obveze plaćanja troška dostave.
 2. Trošak dostave ovisi o ukupnoj cijeni naručene robe, načinu dostave i načinu plaćanja. Izračun konačnog troška dostave vrši se u prvom koraku predaje internetske narudžbe (u Košarici).

Težina i dimenzije pošiljke ne utječu na cijenu dostave!

Overseas Express
Ukupna cijena naručenih proizvoda Trošak dostave
Plaćanje unaprijed Plaćanje prilikom preuzimanja
0 - 49,99 € 3,99 € 3,99 €
≥ 50 € GRATIS! GRATIS!Hrvatska pošta
Ukupna cijena naručenih proizvoda Trošak dostave
Plaćanje unaprijed Plaćanje prilikom preuzimanja
0 - 49,99 € 3,99 € 3,99 €
≥ 50 € GRATIS! GRATIS!Hrvatska pošta - U poslovnici
Ukupna cijena naručenih proizvoda Trošak dostave
Plaćanje unaprijed Plaćanje prilikom preuzimanja
0 - 49,99 € 3,99 € 3,99 €
≥ 50 € GRATIS! GRATIS!Hrvatska pošta - Paketomat
Ukupna cijena naručenih proizvoda Trošak dostave
Plaćanje unaprijed Plaćanje prilikom preuzimanja
0 - 49,99 € 3,99 € 3,99 €
≥ 50 € GRATIS! GRATIS!

Članak 7.
Prigovori potrošača

   1. Prodavatelj odgovara Kupcu za sukladnost Robe sa sklopljenim kupoprodajnim ugovorom, u mjeri u kojoj je određeno u Zakonu o obveznim odnosima. Kao opće pravilo, Prodavatelj odgovara Kupcu u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima ako prodana Roba ima fizičke ili pravne nedostatke, čiji se detaljni opis može pronaći u Zakonu o obveznim odnosima pod naslovom Odgovornost za materijalne nedostatke, u čl. 399.a do čl. 422.a i pod naslovom Odgovornost za pravne nedostatke, u čl. 430. do či. 437.
   2. Ako se utvrdi da Roba ne odgovara ugovoru prije isteka razdoblja Prodavateljeve odgovornosti, tj. dvije godine od dostave Robe, Kupac je obvezan obavijestiti Prodavatelja o toj okolnosti, prema vlastitom izboru:
    1. podnošenjem obrasca prigovora koji je dostupan na mrežnoj stranici https://8a-shop.hr/complaint/form,
    2. slanjem obavijesti ili osobnom dostavom obavijesti na poštansku adresu sjedišta poduzetnika,
    3. slanjem obavijesti na adresu e-pošte,
    4. usmeno na zapisnik u sjedištu poduzetnika.
   3. Nakon popunjavanja obrasca prigovora navedenog u točki a) Kupac će e-poštom primiti obavijest o prigovoru u pdf.formatu koja nakon ispisa i potpisa treba biti dostavljena Prodavatelju.
   4. Za slanje obavijesti iz točaka b) i c) Kupac može koristiti predložak koji se nalazi u Prilogu 3 Uvjeta i odredbi, ali to nije obvezno. Kupac može podnijeti bilo koju drugu nedvosmislenu obavijest na Trajnom mediju, gdje će biti navedene najmanje sljedeće informacije:
    1. ime, prezime i adresa podnositelja prigovora,
    2. opis Robe koja je predmet prigovora, u mjeri u kojoj je to prikladno za određenu vrstu (naziv, proizvođač, boja, veličina itd.),
    3. dokaz o kupnji Robe koja je predmet prigovora,
    4. opis neusklađenosti Robe i datum kada je nedostatak uočen i, ako je primjenjivo, okolnosti koje opravdavaju prigovor,
    5. zahtjev podnositelja prigovora,
    6. datum podnošenja prigovora,
    7. potpis podnositelja prigovora,
    8. suglasnost za obradu adrese elektroničke pošte podnositelja prigovora od strane poduzetnika, ako se prigovor šalje elektroničkom poštom.
   5. Kako bi Prodavatelj mogao odlučiti hoće li prihvatiti prigovor ili ne, Kupac je dužan Robu koja je predmet prigovora vratiti u prostor Prodavatelja, odnosno predati Prodavatelju ili osobi koju on ovlasti za preuzimanje Robe, bez nepotrebnog odgađanja, kako bi Prodavatelj mogao pregledati ili predati Robu koja je predmet prigovora na vještačenje. Predana roba mora ispunjavati osnovne higijenske zahtjeve. Ako se zahtjevi Kupca utvrde valjanima, Prodavatelj će podnositelju prigovora nadoknaditi troškove dostave (isključujući dodatne troškove koji proizlaze iz načina dostave koji je Kupac izričito odabrao, a ne uobičajenog i općeprihvaćenog oblika dostave koji je Prodavatelj unaprijed naveo, a koji bi značio manje troškove).
   6. Ako potrošačka Roba nije u skladu s ugovorom, Kupac može zahtijevati smanjenje cijene ili odustati od ugovora, osim ako Prodavatelj odmah i bez nepotrebnih neugodnosti za Kupca zamijeni proizvod s nedostatkom onim bez nedostataka ili ukloni nedostatak. Ovo ograničenje ne vrijedi ako je proizvod već bio zamijenjen ili popravljen od strane Prodavatelja ili je Prodavatelj propustio ispuniti obvezu zamjene proizvoda s onim bez nedostatka ili otklanjanja nedostatka. Osim toga, Kupac može umjesto otklanjanja nedostatka koji je predložio Prodavatelj zahtijevati zamjenu proizvoda za onaj bez nedostataka ili umjesto zamjene proizvoda zahtijevati otklanjanje nedostatka, osim ako usklađivanje proizvoda s ugovorom na način koji je odabrao Kupac nije moguće ili bi iziskivalo prevelike troškove u usporedbi s načinom koji je predložio Prodavatelj. Pri ocjeni nerazumnosti troškova uzima se u obzir vrijednost Robe u skladu s ugovorom, priroda i stupanj utvrđene nesukladnosti, kao i neugodnosti kojima bi Kupac bio izložen drukčijim načinom namirenja potraživanja od onoga koji je tražio. Snižena cijena treba ostati u takvom odnosu s ugovornom cijenom u kojoj vrijednost proizvoda s nedostatkom ostaje prema vrijednosti proizvoda bez nedostatka. Kupac ne može odustati od ugovora ako je nedostatak neznatan.
   7. Postupanje Prodavatelja u postupku prigovora ne ograničava
    • pravo podnositelja prigovora na besplatnu pravnu pomoć koju svaki potrošač može dobiti kod jednog od Europskih potrošačkih centara (ECC-Net)
    • pristup izvansudskim postupcima za rješavanje pritužbi i mogućnostima osporavanja.

Ukoliko Prodavatelj ne uvaži prigovor Kupca i Kupac se ne slaže s njegovom odlukom, Prodavatelj izjavljuje da postoji mogućnost izvansudskog rješavanja spora u vezi s ugovornim obvezama proizašlih iz ugovora o online prodaji sklopljenih između potrošača i poduzetnika na razini EU, putem ODR platforme koja je pristupna točka za potrošače i poduzetnike koji žele izvansudsko rješavanja sporova obuhvaćenih Uredbom ( EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. ODR platforma dostupna na https://ec.europa.eu/consumers/odr interaktivna je i besplatna mrežna stranica kojoj se može pristupiti elektronički i dostupna je na svim službenim jezicima institucija Unije.

Članak 8.
Povrat Robe, korištenje prava na odustajanje od ugovora

   1. Uz iznimke navedene u članku 8 (12), Kupac ima pravo odustati od ugovora sklopljenog na daljinu u razdoblju od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga i bez nastanka bilo kakvih troškova osim onih navedenih u članku 8 (11).
   2. Razdoblje za odustajanje navedeno u članku 8 (1) istječe nakon četrnaest dana računajući od dana kada Kupac ili treća strana koja nije dostavljač i koju je Kupac naveo dođe u fizički posjed Robe.
   3. Kupac prije isteka razdoblja za odustajanje obavještava Prodavatelja o odluci o odustajanju od ugovora. U tu svrhu, Kupac može:
    • koristiti standardni obrazac za odustajanje naveden u Prilogu 2;
    • ili dati bilo koju drugu nedvojbenu izjavu kojom obavještava o svojoj odluci o odustajanju od ugovora.
   4. Razdoblje za odustajanje navedeno u članku 8. (2) je ispunjeno ako je Kupac poslao izjavu o korištenju prava na povlačenje prije isteka tog roka.
   5. Teret dokazivanja korištenja prava na odustanak u skladu s odredbama ovog članka snosi Kupac.
   6. Prodavatelj vraća sve iznose koje je primio od Kupca, uključujući troškove dostave Robe, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada je obaviješten o odluci Kupca da odustane od ugovora. Prodavatelj nadoknađuje Kupcu trošak isporuke Robe (trošak najjeftinije standardne isporuke Robe u skladu s procjenom troška u članku 6. Uvjeta i odredbi).
   7. Ako Prodavatelj nije sam ponudio preuzimanje proizvoda od Kupca, Prodavatelj može zadržati povrat uplata primljenih od Kupca sve dok Prodavatelj ne primi proizvod natrag ili Kupac ne pruži dokaz o povratu, ovisno o tome koji događaj prije nastupi.
   8. Prodavatelj će izvršiti povrat uplaćenih sredstava istim načinom plaćanja koji je koristio i Kupac, osim ako je Kupac izričito pristao na drugačiji način povrata koji ne uključuje nikakve dodatne troškove.
   9. Kupac će Robu vratiti ili predati Prodavatelju ili osobi koju je Prodavatelj ovlastio za preuzimanje bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Prodavatelj obaviješten o odluci da odustajanja od ugovora. Rok je ispoštovan ako Kupac vrati Robu prije isteka roka od četrnaest dana.
   10. Roba koja se vraća treba biti u nepromijenjenom stanju, osim ako je promjena bila nužna za provjeru Robe. Kupac je odgovoran za svako smanjenje vrijednosti proizvoda koje proizlazi iz njegove uporabe izvan onoga što je potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja proizvoda. Kupac je odgovoran za smanjenje vrijednosti robe do kojeg je došlo od datuma kada je došao u fizički posjed Robe ili kada je treća strana, osim dostavljača, koju je naveo Kupac došla u fizički posjed Robe, a proizlazi iz nepravilnog rukovanja izvan onoga što je potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika ili funkcioniranja Robe.
   11. Kupac će platiti samo izravne troškove koji proizlaze iz povrata Robe. Roba ponuđena na prodaju u Internetskoj trgovini zbog svoje prirode može se poslati poštom. Trošak povrata Kupac može procijeniti na temelju nacionalnog cjenika za standardne usluge Hrvatska pošta čak i prije sklapanja Ugovora na daljinu.
   12. Adresa za slanje paketa s vraćenom Robom nalazi se na ovoj poveznici: https://8a-shop.hr/faq/mogu-li-vratiti-proizvod-ako-mi-se-ne-svidja-ili-mi-ne-odgovara.
   13. Prodavatelj ne daje pravo na povlačenje navedeno u članku 8 (1-11) za Ugovore na daljinu sklopljene u sljedećim slučajevima:
    • ako je Prodavatelj u cijelosti izvršio uslugu uz izričitu suglasnost Kupca, koji je prije početka usluge obaviješten da nakon izvršenja usluge od strane Prodavatelja, Kupac gubi pravo na odustanak od ugovora;
    • ako je predmet izvršenja ne montažna stvar, proizvedena prema specifikacijama Kupca ili služi za zadovoljenje njegovih individualiziranih potreba;
    • ako je predmet izvršenja predmet koji se brzo kvari ili ima kratak rok trajanja;
    • ako je predmet izvršenja predmet isporučen u zatvorenom paketu, koji se ne može vratiti nakon otvaranja paketa zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga;
    • ako su predmet izvršenja zvučni ili vizualni zapisi ili računalni programi dostavljeni u zatvorenoj ambalaži, ako je ambalaža nakon dostave otvorena;
    • za dostavu novina ili časopisa, osim uz pretplatnički ugovor.
   14. Bez nanošenja štete zakonitom pravu na odustanak od ugovora, koji je naveden u § 8 stavak 1-13, prodavatelj dobrovoljno nudi pravo na povrat proizvoda u roku od 30 dana od primitka istog. Rok se poštuje ako potrošač vrati robu zajedno s izjavom o korištenju prava na odustanak prije isteka 30-dnevnog roka. Uvjet za ostvarivanje dobrovoljnog prava na povrat (nakon isteka zakonskog roka od 14 dana) je da potrošač nije koristio proizvod i da pošalje proizvod u potpunosti, u prvobitnom i nepogoršanom stanju, bez mrlja ili oštećenja i u originalnom pakiranju (ako takvo postoji). Dobrovoljno pravo na povrat ne ograničava zakonsko pravo na odustanak od ugovora na bilo koji način, koje ostaje nepromijenjeno. Do isteka zakonskog roka za odustanak od ugovora primjenjuju se isključivo zakonski uvjeti vezani uz to pravo. Dobrovoljno pravo na povrat ne odnosi se na poklon kartice niti na ugovore sklopljene na daljinu u slučajevima navedenim u § 8 stavak 13.

Članak 9.
Objavljivanje i dijeljenje mišljenja u Internetskoj trgovini

   1. Prodavatelj u sklopu usluga koje pruža elektroničkim putem omogućuje objavu mišljenja o Robi dostupnoj u komercijalnoj ponudi Internetske trgovine.
   2. Objava mišljenja je dobrovoljna i označava suglasnost primatelja usluge da drugi primatelji usluge pregledavanjem Internetske trgovine i Prodavatelja mogu slobodno pristupiti sadržaju njihovih mišljenja. Mišljenja se objavljuju na mrežnoj stranici Prodavatelja uz opis Robe na koju se odnose, u roku od 7 dana od dana postavljanja, na neodređeno vrijeme.
   3. Objavljena mišljenja ne smiju sadržavati sadržaj nezakonite prirode koji:
    • krši bilo koja prava trećih strana (uključujući pravnih osoba),
    • potiče mržnju ili nasilje,
    • je uvredljiv, protuzakonit, protivan dobroj praksi i društvenim normama,
    • je u suprotnosti s interesima Prodavatelja (nepošteno tržišno natjecanje).
   4. Prodavatelj zadržava pravo ne objaviti cijelo mišljenje ili njegov dio ako bi njegov sadržaj mogao kršiti odredbe ovih Uvjeta i odredbi ili važećih zakona.

Članak 10.
Način postupka prigovora za usluge pružene elektroničkim putem

   1. Prodavatelj izjavljuje da će uložiti sve napore kako bi osigurao ispravan i siguran rad Internetske trgovine i usluga koje pruža elektroničkim putem.
   2. Primatelj usluge može prijaviti kvarove, nedostatke ili prekide u radu usluga:
    • slanjem ili osobnom dostavom obavijesti na poštansku adresu sjedišta Prodavatelja;
    • slanjem obavijesti na adresu elektroničke pošte;
    • usmeno na zapisnik u sjedištu Prodavatelja.
   3. Kupac može podnijeti bilo koju drugu nedvosmislenu obavijest na Trajnom mediju, gdje će biti navedene barem sljedeće informacije:
    • ime, prezime i adresu podnositelja pritužbe
    • utvrđena neispravnost, ukoliko odgovara vrsti neispravnosti i datumu kada je nađena;
    • datum podnošenja prigovora;
    • potpis podnositelj prigovora.
   4. Ukoliko primatelj usluge šalje prigovor elektroničkom poštom, primatelj usluge mora poslati pristanak da Prodavatelj obrađuje njegovu adresu elektroničke pošte.
   5. Prodavatelj se obvezuje u razumnom roku otkloniti kvarove koje su prijavili primatelji usluga.

Članak 11.
Skupljanje otpadne električne i elektroničke opreme

   1. Ispunjavajući zakonsku obvezu, Prodavatelj obavještava da je sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (»Narodne novine«, br. 42/14., 48/14., 107/14., 139/14.,.11/19. i 7/20.), osim članka 24. stavaka 2. i 3, kao distributer elektroničke i električne opreme, dužan besplatno prikupljati otpadnu opremu iz kućanstava Kupaca koja će biti poslana ili dostavljena osobno u sjedište Prodavatelja.
   2. Povrat otpadne opreme može se izvršiti ako:
    • je rabljena oprema iste vrste i ima iste funkcije kao i prodana oprema;
    • je otpadna oprema cjelovita (nepotpunom otpadnom opremom smatra se ona koja ne sadrži bitne, s obzirom na namjenu opreme za koju je projektirana, sastavne dijelove, podsklopove i potrošni materijal koji su dio opreme iz koje je nastala otpadna oprema, na datum stavljanja ove opreme na tržište).
   3. Prodavatelj obavještava da je, kao distributer elektroničke i električne opreme, koji Kupcu isporučuje opremu namijenjenu kućanstvima, dužan nazad preuzeti rabljenu opremu iz kućanstava bez naknade na mjestu isporuke te opreme, ako je rabljena oprema iste vrste i obavlja iste funkcije kao i isporučena oprema.
   4. Prodavatelj može odbiti primiti rabljenu opremu koja, zbog svoje kontaminacije, predstavlja opasnost za zdravlje ili život osoba koje preuzimaju rabljenu opremu. U tom slučaju vlasnik će rabljenu opremu predati skupljaču rabljene opreme (skupljaču otpadne opreme koji je ovlašten sakupljati rabljenu opremu) ili operateru postrojenja za preradu.
   5. Prodavatelj istovremeno izjavljuje da je registriran kao subjekt za uvođenje električne opreme na tržište u smislu općevažećih propisa te da je upisan u Bazu gospodarenja proizvodima, ambalažom i otpadom pod brojem 000002883.

Članak 12.
GDPR informacije

   1. Sukladno članku 13. Uredbe 2016/678 Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka I o slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EC (Službeni list Europske unije iz 2006. br. 119) (u daljnjem tekstu GDPR), Prodavatelj obavještava da je: Voditelj obrade podataka: Snap Outdoor Sp. z o.o sa sjedištem u Gliwice 44-141, ul. Bojkowska 92C, NIP 648-275-38-00, REGON 241948347, podaci za kontakt: +48 (32) 706 14 10; adresa elektroničke pošte: [email protected].
   2. Politika privatnosti dostupna je na: https://8a-shop.hr/politika-privatnosti. Politika kolačića dostupna je na: https://8a-shop.hr/politika-kolacica .
   3. Klauzule o informacijama o GDPR-u dostupne su na: https://8a-shop.hr/politika-privatnosti.
   4. Kontakt sa Službenikom za zaštitu osobnih podataka: [email protected].

Članak 13.
Završne odredbe

   1. Informacije o Robi (posebice njezini opisi, tehnički parametri, cijene) postavljene na mrežnoj stranici Internetske trgovine prevedene su s verzije na izvornom jeziku uz pomoć algoritama i softvera uporabom umjetne inteligencije i ne predstavljaju ponudu u smislu Zakona o obveznim odnosima. Sukladno čl. 256. Zakona o obveznim odnosima, to se smatra pozivom da se učini ponuda pod objavljenim uvjetima.
   2. Prodavatelj nije odgovoran za blokiranje poruka od strane administratora poslužitelja elektroničke pošte na adresi elektroničke pošte koju je naveo Kupac te za brisanje i blokiranje elektroničke pošte od strane softvera instaliranog na računalu koje koristi Kupac.
   3. U pitanjima koja nisu obuhvaćena Uvjetima i odredbama, primjenjivat će se odredbe hrvatskog zakona, uključujući Zakon o obveznim odnosima i Zakon o zaštiti potrošača.
   4. Svi nazivi proizvoda na mrežnoj stranici Internetske trgovine koriste se u svrhu identifikacije i mogu biti zaštićeni i rezervirani prema odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 111/2021) i Zakona o žigu (NN br. 14/2019).
   5. Uvjeti i odredbe su neprestano dostupni besplatno putem aktivacijske poveznice na početnoj stranici Internetske trgovine https://8a-shop.hr/pravilnik i u Košarici (prije sklapanja ugovora). Moguće je napraviti ispis Uvjeta i odredbi ili ovaj dokument spremiti kao datoteku.
   6. Prodavatelj zadržava pravo izmjene Uvjeta i odredbi, pod uvjetom da te izmjene ne utječu na prava osoba koje su izvršile narudžbe ili sklopile ugovore (prodaje ili pružanja elektroničkih usluga) prije uvođenja navedenih promjena.

Dodaci: